Menu
Your Cart

Avalokana

This category is dedicated to Aravind India Avalokana.

Avalokana - November 2019 by Aravind India
Hot 2-3 Days
Brand: Aravind India Model: AVNOV19
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅರಿವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖಾಂಶವೆಂದರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು. ರಾóಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಓದು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಭಾಗದ ಓದುವಿಕೆಯ ಆತಂಕ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಜೊತ..
Rs.50
Ex Tax:Rs.50
Brand: Aravind India Model: AV1219
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅರಿವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖಾಂಶವೆಂದರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು. ರಾóಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಓದು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಭಾಗದ ಓದುವಿಕೆಯ ಆತಂಕ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಜೊತ..
Rs.50
Ex Tax:Rs.50
Brand: Aravind India Model: ABH012020
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅರಿವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖಾಂಶವೆಂದರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಓದು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಭಾಗದ ಓದುವಿಕೆಯ ಆತಂಕ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ..
Rs.50
Ex Tax:Rs.50
Showing 1 to 12 of 13 (2 Pages)
Delivery may be affected due to Covid 19 as many service providers are not working at their full capacity.
Track Order