Menu
Your Cart

New Releases

Model: ABH-Y001
A book on geography useful for various competitve exams like IAS, KAS, NET, K-SLET, FDA, SDA, PSI, ESI, PC, PDO etc...
Rs.380
Ex Tax:Rs.380
Model: PRI008
A book on modern history useful for various competitive exams..
Rs.350
Ex Tax:Rs.350
Brand: Aravind India Model: ABH10065
Practice makes man perfect. Never stop writing. ..
Rs.55
Ex Tax:Rs.55
Aravind India Spardha Shreyassu Paper 1 by Irappa Mahalingpur & Team
Out Of Stock
Model: ABH10054
This book covers the entire syllabus of Paper 1 prescribed for P U Lecturers Examination conducted by Government of Karnataka..
Rs.699
Ex Tax:Rs.699
Aravind India Spardha Shreyassu Paper 2 by Irappa S Mahalingapur
In Stock
Model: ABH10051
The book explains the syllabus of Paper 2 of Kannada Pre University Lecturers examination as per the KEA..
Rs.499
Ex Tax:Rs.499
Model: ABH10064
ಮೌಲಾನಾ ಅಝಾದ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನೂತನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ೀ ಪುಸ್ತಕ ೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರಿ.Comprehensive book on specific paper for Principal's posts in Maulana Azad schools...
Rs.270
Ex Tax:Rs.270
Avalokana - November 2019 by Aravind India
Hot 2-3 Days
Brand: Aravind India Model: AVNOV19
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅರಿವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖಾಂಶವೆಂದರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು. ರಾóಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಓದು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಭಾಗದ ಓದುವಿಕೆಯ ಆತಂಕ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಜೊತ..
Rs.50
Ex Tax:Rs.50
Showing 1 to 12 of 135 (12 Pages)
Delivery may be affected due to Covid 19 as many service providers are not working at their full capacity.
Track Order